Skenovanie a digitalizácia fotografií

SKENOVANIE A DIGITALIZÁCIA

  • fotografií
  • dokumentov
  • projektov (obrazy, kresby a iné)
  • negatívov
  • diapozitívov

Preskenujeme váš projekt vo vysokej kvalite, upravíme podľa požiadaviek a odovzdáme v digitálnej forme v čo najvyššej kvalite na pamäťovom médiu alebo cez e-mail.

Cena služby závisí od:

  • typu skenovaného projektu
  • množstva skenovaných projektov
  • množstva úpravy, ktoré projekt vyžaduje (dostupná je aj možnosť objednávky bez úpravy)
  • rýchlosti vyhotovenia (expresná služba je za príplatok)